πŸ‡±πŸ‡° Sri Lanka

sri lanka country flag.

Copy and paste this emoji:

n/a
Facebook Messenger

 

n/a
Windows

 

n/a
GMail

 

n/a
DoCoMo

 

n/a
KDDI

 

n/a
SoftBank

 

Related Words

country, flag

Group & Catagory

Flags, country-flag

Unicode Version

Sri Lanka was assigned codepoint in Unicode 6.0 on 11 October 2010.

Emoji Version

Sri Lanka was included in Emoji 1.0 on 04 August 2015.

Code Points

πŸ‡± U+1F1F1

πŸ‡° U+1F1F0

Short Code

:flag_lk:

Emoji 1.0 Emoji 2.0 Emoji 3.0 Emoji 4.0 Emoji 5.0

Copyright @ EmojiOK 2016 - 2017