๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ family: man, girl, boy

family: man, girl, boy emoji.

Copy and paste this emoji:

n/a
EmojiOne

 

n/a
Facebook

 

n/a
Facebook Messenger

 

n/a
Windows

 

n/a
GMail

 

n/a
DoCoMo

 

n/a
KDDI

 

n/a
SoftBank

 

Related Words

n/a

Group & Catagory

Smileys & People, family

Unicode Version

family: man, girl, boy was assigned codepoint in Unicode 6.0 on 11 October 2010.

Emoji Version

family: man, girl, boy was included in Emoji 4.0 on 14 November 2016.

Code Points

๐Ÿ‘จ U+1F468

โ€ U+200D

๐Ÿ‘ง U+1F467

โ€ U+200D

๐Ÿ‘ฆ U+1F466

Short Code

Emoji 1.0 Emoji 2.0 Emoji 3.0 Emoji 4.0 Emoji 5.0

Copyright @ EmojiOK 2016 - 2017