๐Ÿคผโ€โ™€๏ธ women wrestling

women wrestling emoji.

Copy and paste this emoji:

n/a
EmojiOne

 

n/a
Facebook

 

n/a
Facebook Messenger

 

n/a
Windows

 

n/a
GMail

 

n/a
DoCoMo

 

n/a
KDDI

 

n/a
SoftBank

 

Related Words

n/a

Group & Catagory

Smileys & People, person-sport

Unicode Version

women wrestling was assigned codepoint in Unicode 9.0 on 21 June 2016.

Emoji Version

women wrestling was included in Emoji 4.0 on 14 November 2016.

Code Points

๐Ÿคผ U+1F93C

โ€ U+200D

โ™€ U+2640

๏ธ U+FE0F

Short Code

Emoji 1.0 Emoji 2.0 Emoji 3.0 Emoji 4.0 Emoji 5.0

Copyright @ EmojiOK 2016 - 2017