πŸ§“ older adult

older adult emoji.

Copy and paste this emoji:

n/a
Apple

 

n/a
Google

 

n/a
Twitter

 

n/a
EmojiOne

 

n/a
Facebook

 

n/a
Facebook Messenger

 

n/a
Windows

 

n/a
Samsung

 

n/a
GMail

 

n/a
DoCoMo

 

n/a
KDDI

 

n/a
SoftBank

 

Related Words

n/a

Group & Catagory

Smileys & People, person

Unicode Version

older adult was assigned codepoint in Unicode 10.0 on 01 June 2017.

Emoji Version

older adult was included in Emoji 5.0 on 27 March 2017.

Code Points

πŸ§“ U+1F9D3

Short Code

Emoji 1.0 Emoji 2.0 Emoji 3.0 Emoji 4.0 Emoji 5.0

Copyright @ EmojiOK 2016 - 2017