πŸ§— person climbing

person climbing emoji.

Copy and paste this emoji:

n/a
Apple

 

n/a
Google

 

n/a
Twitter

 

n/a
EmojiOne

 

n/a
Facebook

 

n/a
Facebook Messenger

 

n/a
Windows

 

n/a
Samsung

 

n/a
GMail

 

n/a
DoCoMo

 

n/a
KDDI

 

n/a
SoftBank

 

Related Words

n/a

Group & Catagory

Smileys & People, person-activity

Unicode Version

person climbing was assigned codepoint in Unicode 10.0 on 01 June 2017.

Emoji Version

person climbing was included in Emoji 5.0 on 27 March 2017.

Code Points

πŸ§— U+1F9D7

Short Code

Emoji 1.0 Emoji 2.0 Emoji 3.0 Emoji 4.0 Emoji 5.0

Copyright @ EmojiOK 2016 - 2017